معاون دانش و پژوهش سپاه:

برخورداری از اقتدار علمی از مهمترین ابعاد پیش روندگی انقلاب است

معاون دانش و پژوهش سپاه گفت: برخورداری از اقتدار علمی از مهمترین ابعاد پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی است.

آخرین اخبار