گفت‌وگو با حاج رجبی از جنس دیگر؛

۳۳ سال بی‌خوابی؛ حاج رجب «رگ خوابش» را در سنگر جا گذاشت

در گوشه‌ای از همین حوالی شهر مشهد در روستای «قرقی» مردی زندگی می‌کند که ۳۳ سال است چشمانش «رنگ خواب» را ندیده‌اند.

آخرین اخبار