امام جمعه اصفهان:

استکبارستیزی از ارزش‌های انقلاب اسلامی است

امام جمعه اصفهان گفت: عدالت اجتماعی، مقاومت، استقامت و استکبارستیزی از ارزش‌های این نظام اسلامی بشمار می‌رود.

آخرین اخبار