رئیس شورای شهر اصفهان:

لایحه بودجه ‌۹۴ شهرداری اصفهان متناسب با وضعیت اقتصادی مردم تنظیم شود

رئیس شورای ‌شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان باید لایحه بودجه سال ۹۴ خود را بر اساس رکود اقتصادی تنظیم کرده و از ظرفیت بخش خصوصی در طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی استفاده شود.

آخرین اخبار