امروز؛

برگزاری همایش بررسی آخرین تغییرات ارزشیابی کیفی توصیفی/تصاویر

همایشی با عنوان بررسی آخرین تغییرات ارزشیابی كیفی توصیفی ویژه كلیه مدیران، معاونین و آموزگاران دوره ابتدایی با حضور مدرسین كشوری ارزشیابی توصیفی در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود برگزار شد.

آخرین اخبار