مسئول کانون شهید رجایی شهر حسن آباد:

9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است

صادقی: 9 دی ماه و حماسه عظیم و فراموش نشدنی ملت ایران به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است، حماسه ای که دست قدرت الهی به یاری ملت ایران آمد و بساط فتنه و فتنه گران را برچید.

آخرین اخبار