رئيس دبيرخانه اديان توحيدي

ویژگی برجسته نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی رعایت احترام است

رئیس دبیرخانه ادیان توحیدی گفت: متاسفانه گاهی ما در اظهارنظرهای خود به مسائلی می تازیم و می پردازیم بدون اینکه همه جوانب را در آن سنجیده باشیم. اما رهبر انقلاب در این نامه به همه تبعیض نژادی ها، جنگ قدرت و نابرابری های غرب اشاره می کنند اما با شیوه بسیار محترمانه و با حفظ تمامی حرمت ها.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات