طی 7 ماه گذشته

محصولات کشاورزی اصفهان بیش از 63 میلیون دلار ارزآوری داشته است

صادرات محصولات کشاورزی و دامی استان اصفهان طی هفت ماه گذشته سال جاری بیش از 63 میلیون دلار ارزآوری داشته است.

آخرین اخبار