انتقادات به سریال سرزمین کهن ادامه دارد/ کمال تبریزی:صبر کنید، قهرمان اصلی فیلم یک بختیاری است

سریال تلویزیونی ˝سرزمین کهن˝ مانند کارگردان جنجالی اش، هنوز نیامده با خود دنیایی از جنجال و حاشیه را به ارمغان آورده است،سرزمین کهن با آنکه دارای ماهیتی تاریخی است اما ظاهرا به جهت برخی مشکلات فرهنگی علی الخصوص حجاب بازیگران چندین بار دچار تعویق در زمان پخش شد.

آخرین اخبار