توسط فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد

انجام برنامه‌ریزی آموزشی مبتنی بر طرح‌های توسعه‌ای در اصفهان

معاون امور مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: این اداره از آمادگی کامل برای انجام برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس اعلام نیاز آموزشی مبتنی بر طرح‌های توسعه ای و اشتغال‌زائی برخوردار است.

آخرین اخبار