وزیر علوم:

بخشنامه کردیم دانشگاه‌ها اردوی مختلط برگزار نکنند

فرهادی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره مسائل علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: فعالیت‌های علمی وزارت علوم سرعت می‌گیرد.

آخرین اخبار