طرحی تا افق:

270 نفر از سفیران آفتاب در شرق اصفهان به کار خود پایان دادند/ تصاویر

جهادگران بسیج دانشجویی ناحیه امام علی(ع) با نام سفیران آفتاب شرق اصفهان در اردوهای جهادی شرکت گسترده یافتند.

آخرین اخبار