با حضور دختران شرق اصفهانی؛

راهیان نور سفری به اعماق مجاهدت های خاموش/ تصاویر

راهیان نور سفری با نام بصیرت، ایثار و در مسیر شهدای هشت سال دفاع مقدس ایران زمین است و این بار دخترانی از بخش جلگه به دیدار منطقه عشق و دلدادگی آمدند.

با حضور مسئولان انجام شد:

دختران دوم متوسطه مدارس جلگه به میهمانی سرزمین نور رفتند

اردوی راهیان نور دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوره دوم منطقه جلگه برگزار شد.

آخرین اخبار