مسئول اردوی جهادی انصار ولایت شهر هرند:

هدف ما از اردوی جهادی تبلیغی، نمایش نشاط و روحیه فعال طلبگی است

همزوی گفت: اردوی جهادی حوزه علیمه شهر هرند بر اساس برنامه های فرهنگی و مذهبی شکل گرفته و با هدف نشان دادن نشاط و روحیه طلبگی برگزار می شود.

آخرین اخبار