امروز برگزار شد؛

اردوی جهادی اصحاب رسانه اصفهان به شرق اصفهان/ تصاویر

امروز، اردوی جهادی یک روزه اصحاب رسانه در منطقه جرقویه سفلی با حضور مسئول بسیج رسانه استان اصفهان و خبرنگاران و عکاسان برگزار شد.

گزارشی از اردوی جهادی اصحاب رسانه اصفهان به جرقویه سفلی؛

شاه کلید اقتصاد مقاومتی به دست جوانان شرق اصفهانی/ بسیج سازندگی، پیشرو در حمایت از کارگاه های مشاغل خانگی

آشنایی با کارگاه های کوچک خانگی و پشتکار جوانان منطقه کویر در اشتغال زایی از اهداف اردوی اصحاب رسانه اصفهان به جرقویه سفلی بود.

آخرین اخبار