سوالی که فعلا جواب ندارد؛

اصفهانی‌ها به جزینی برای شورای شهر رأی دادند یا تیم ملی کشتی؟

حضور رسول جزینی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی موجب شده تا وی به عضو غایب جلسات شورای شهر تبدیل شود و در شرایط فعلی این سؤال به وجود آمده است که جزینی چگونه می‌خواهد پاسخ گوی مردمی باشد که به او رأی دادند تا راهی شورای شهر شود؟

آخرین اخبار