در منطقه جرقویه علیا

برگزاری اردوی آمادگی دفاعی پسران منطقه جرقویه

اردوی آمادگی دفاعی پسران منطقه جرقویه علیا و سفلی با حضور دانش آموزان این دو منطقه در اردوگاه شهید خرازی حسن آباد برگزار شد و دانش آموزان آموزش های دفاعی را بصورت عملی فرا گرفتند.

آخرین اخبار