مداحی زن برای مردان در اردوگاه منافقین +تصویر‎

گروهک تروریستی منفاقین که دستشان به خون مردم عدای در ایران آلوده است ,سعی می کنند با نمایش عزاداری از طرق رسانه های خود ماهیت پلیدشان را کمی بپوشانند.

آخرین اخبار