رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات:

ایران از اصول هسته‌ای خود کوتاه نمی‌آید

رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات گفت: ما بر سر اصول کوتاه نمی‌آئیم و این اولویت تیم مذاکره‌کننده ایرانی است.

آخرین اخبار