مسئول اعزام و اسکان راهیان نور استان اصفهان

۲۰۰۰ زائر اصفهانی سال نو را در مناطق عملیاتی جنوب آغاز کردند

مسئول اعزام و اسکان راهیان نور استان اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ زائر از سراسر استان اصفهان در قالب کاروان‌های راهیان نور، سال جدید را در مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز کردند.

آخرین اخبار