در شهر حسن آباد برگزار شد

اردوی عملی آمادگی دفاعی مدارس متوسطه جرقویه علیا

اردوی عملی آمادگی دفاعی دانش آموزان دوره متوسطه از طرف حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید باهنر جرقویه علیا در دبیرستان شهید مطهری و نوردانش شهر حسن اباد جرقویه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات