انتقاد یک نماینده از اظهارات حسن کامران در مجلس

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی، از اظهارات حسن کامران نماینده‌ی اصفهان در نطق میان دستور وی انتقاد کرد.

آخرین اخبار