مدیر اورژانس اصفهان خبر داد

برخورد کامیون با اتوبوس در محور اردستان به نایین با 18 مصدوم

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: برخورد اتوبوس با کامیون در محور اردستان به نایین 18 مصدوم به جای گذاشت.

آخرین اخبار