رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

تعطیلی «ارج» قابل تأیید است/ این کارخانه از ابتدای امسال، تولیدنداشت/ کارخانه‌ باید به بخش خصوصی فروخته می‌شد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در پنج سال گذشته کارخانه «ارج» چهار، پنج مدیرعامل عوض کرد، بروید و ببینید هر یک از این افراد تخصص‌ آنان چه بود؟ حتی اگر متخصص و مطلع باشند باتوجه به این‌که دولتی بودند نمی‌توانستند به راحتی از مشکلات بگویند.

آخرین اخبار