امام‌ جمعه اصفهان:

نباید مشکلات سیستم اجرایی کشور را به اصل انقلاب تعمیم داد

امام‌ جمعه اصفهان گفت: اشکالاتی در سیستم اجرایی کشور وجود دارد، اما مسیر انقلاب اسلامی بر اساس اسلام بوده و نباید اشکالات را به اصل انقلاب تعمیم داد، نباید رفتار برخی از کارمندان و مدیران در ادارات، افراد جامعه را نسبت به انقلاب اسلامی دلسرد کند.

آخرین اخبار