استاندار اصفهان

تصویب طرح افزایش بهره‌وری آب و اصلاح شیوه‌های کشاورزی شرق اصفهان

استاندار اصفهان با تصویب طرح افزایش بهره‌وری آب و اصلاح و بهبود شیوه‌های کشاورزی شرق اصفهان، گفت: باید دقت لازم و بهره‌مندی از همکاری و همفکری کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

آخرین اخبار