رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

توزیع ۴ میلیون قرص فرفولیک و ویتامین «دی» در مدارس اصفهان

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: امسال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار عدد قرص فرفولیک و تعداد یک میلیون و ۵۵۰ هزار پرل ویتامین دی در اختیار مدارس کل استان قرار گرفته است

آخرین اخبار