رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

حضور مردم در انتخابات«تکلیف شرعی» است/ انتخابات نقش مهمی در «ارتقاء امنیت ملی»دارد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: حضور مردم در انتخابات یک تکلیف شرعی است و بر این اساس مردم نسبت به تکلیف خودشان احساس مسئولیت می‌کنند بلکه در جوامع غربی مردم به عنوان یک شهروند تلقی می‌شوند.

آخرین اخبار