استاندار اصفهان:

ارتش ایران از پشتوانه عظیم دینی و مکتبی برخوردار است

استاندار اصفهان گفت: ارتش ایران در عین دارا بودن تمام مؤلفه‌های یک ارتش منظم از پشتوانه عظیم دینی و مکتبی برخوردار است که ارتش ایران را از تمامی ارتش‌های جهان متمایز کرده است.

آخرین اخبار