راهبردها و تکنیک‌های ارتش جدید و بومی‌سازی شده است

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: ارتش با توجه به پشتوانه ۸ سال دفاع مقدس، توانست راهبرد و تاکنیک و تکنیک‌های بومی و جدیدی را طراحی کند و ۱۵ سال است که بر روی این تاکنیک‌ها کار می‌کند.

آخرین اخبار