مدیر‌کل میراث فرهنگی اصفهان خواستار شد؛

استفاده از نقش مهم چین در توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی/توسعه گردشگری راه ابریشم

مدیر‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به نقش کشور چین در تبادلات اقتصادی مختلف جهان گفت: استفاده از نقش مهم چین در توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آخرین اخبار