وقتی پای رقاصه‌های خارجی به دربار ایران باز شد+سند

بعضی اوقات نيز به دستور سرهنگ ملک اسمعيلی بعضي از رقاصه‌ها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی می‌نمايد و بيش از همه شاهپور محمودرضا و حميدرضا در اين كارها افراط و با زن‌های كاباره‌ها معاشرت می‌نمايند.

آخرین اخبار