وقتی پای رقاصه‌های خارجی به دربار ایران باز شد+سند

بعضی اوقات نیز به دستور سرهنگ ملک اسمعیلی بعضی از رقاصه‌ها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی می‌نماید و بیش از همه شاهپور محمودرضا و حمیدرضا در این کارها افراط و با زن‌های کاباره‌ها معاشرت می‌نمایند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات