از خواندن این خبر ضرر نمی کنید؛

حدود ارتباط با نامحرم چگونه باید باشد؟

با توجه به ارتباطات گسترده زن و مردها در محیط‌های بیرون از خانه و تأثیر مهم روابط آنان بر زندگی، برآن شدیم تا در این نوشتار به بیان حدود ارتباط با نامحرم بپردازیم.

دختر و پسر؛ روابط پیش از ازدواج

استدلال كساني كه روابط پيش از ازدواج را به عنوان يكي از مهمترين كليدهاي موفقيت ترسيم مي كنند اين است كه: روابط مزبور باعث آشنايي بيشتر دختر و پسر مي شود و تفاهم به عنوان يكي از اركان زندگي مشترك، به تحكيم و دوام بنياد خانواده مي انجامد…

آخرین اخبار