نماینده مردم اصفهان در مجلس:

طرح محدودسازی عکاسان در مجلس قطعاً رأی نخواهد آورد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نمایندگان طرح محدودسازی عکاسان در مجلس را آورد و خواست که من نیز آن را امضا کنم که چنین کاری نکردم و قطعاً این طرح در مجلس رأی نخواهد آورد.

آخرین اخبار