سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

اولین اپراتور مجازی موبایل ایران مشخص شد

اولین پروانه رسمی اپراتور مجازی تلفن همراه ایران توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات