برای «پیاده روی اربعین» چقدر پول لازم است

در حال نزدیکی به اربعین هستیم و خیلی‌ها در حال بستن کوله‌بار خود هستند. اما شاید لازم باشد نکاتی را پیش از این سفر معنوی بدانید.

آخرین اخبار