مشاور اجتماعی استانداری خبر داد:

اجتماع اربعین مردم شهر ورزنه همراه با اربعین شهدای گمنام

مشاور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مراسم اربعین به خاک سپاری دو شهید گمنام جلوه و ویژه گی خاصی را به اجتماع عظیم عاشقان حسینی ورزنه خواهد بخشید.

در ورزنه انجام می شود:

ورزنه میزبان دومین اجتماع بزرگ اربعین حسینی

به مناسبت اربعین حسینی دومین اجتماع بزرگ اربعین حسینی در شهر ورزنه انجام می شود.

در جلسه ستاد هماهنگی اربعین بن رود مطرح شد

اربعین 93 همراه با تجلیل از فعالان مذهبی بخش بن رود

اولین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور مسئولین و دست اندرکاران بخش بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار