همزمان با اربعین حسینی انجام شد:

جمع عزاداران اربعین در خانه ی فصیحی های هرند/ تصاویر

خانه ی بزرگ فصیحی ها در روز اربعین میزبان هیات های عزادار شهر هرند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات