همزمان با اربعین حسینی انجام شد:

جمع عزاداران اربعین در خانه ی فصیحی های هرند/ تصاویر

خانه ي بزرگ فصيحي ها در روز اربعين میزبان هیات های عزادار شهر هرند بود.

آخرین اخبار