خطیب نماز جمعه شهر ورزنه:

با انتصاب مدیر جدید اوقاف فصل جدیدی در مبحث وقف در شرق اصفهان حاصل می شود

امام جمعه شهر ورزنه گفت: مدیرکل جدید اوقاف استان از مدیران دلسوز است که یقین داریم فصل جدیدی در مبحث اوقاف در استان و بخصوص شرق اصفهان پدید خواهدآمد.

ارامنه اصفهان

رزمنده مسیحی اصفهان از سنگر جنگ و همرزم شهیدش می گوید

زاره از ارامنه ی اصفهان گفت: مسیحیان همانطور که شهید دادند خود را در وهله ی اول ایرانی می دانند و جوشش مردم در دفاع از مرزهای ایران بود که باعث شد حتی یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان ندهیم.

آخرین اخبار