در فاز اول بیابان زدایی دشت سجزی مطرح شد؛

دشت سجزی شانزدهمین کانون بحران اصفهان/ نگاه اجرایی بسیج سازندگی در شرق اصفهان ادامه دارد

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان(عج) خبر داد: 307 هکتار نهال کاری با اجرای بسیج سازندگی شرق اصفهان افتتاح گردید که 125 بوته نهال در 40 هزار هکتار کاشت میشود.

آخرین اخبار