به عقیده یک خاک شناس و استاد دانشگاه؛

خشکیدگی تالاب گاوخونی ریزگردهای سمی و سونامی نمک را به سمت تهران و سمنان سرازیر می‌کند

استاد دانشگاه ایجاد کارگروه احیای زاینده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی را بسیار الزامی دانست و گفت: با فعال شدن کانون ریزگردها در این تالاب مشکلات شدید زیست محیطی در کمین اصفهان، استانهای مرکزی و تهران خواهد بود.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی

زمان دقیق بسته شدن سد زاینده‌رود هنوز اعلام نشده است

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات هنوز جلسه ای برای بررسی شرایط زاینده رود برگزار نشده است، گفت: هنوز زمان دقیق بسته شدن دریچه های سد زاینده رود اعلام نشده است.

همزمان با جاری شدن زاینده رود

40 درصد از اراضی شرق اصفهان زیر کشت محصول می رود

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان از زیر کشت رفتن حدود 35 تا 40 درصد از اراضی شرق اصفهان همزمان با جاری شدن زاینده رود خبر داد.

استاندار اصفهان:

40 هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان زیر کشت پائیزه رفت

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت استان سعی کرده برای کشت‌های پاییزه و بهاره آب را در اختیار کشاورزان قرار دهد، گفت: در این برنامه 40 هزار هکتار از زمین‌های شرق اصفهان به زیر کشت رفت.

سکوت زیر پل خواجو، فریاد در شرق اصفهان

صدای پای آب که در پل خواجو قطع شد، نمناکی حنجره آوازخوانان زیر پل را گرفت، اما کیلومتر ها آن طرف تر جایی که خورشید اندکی زودتر طلوع می کند، خشکی زاینده رود فریادها را به آسمان بلند کرد.

آخرین اخبار