جزئیات حادثه در خیابان نیرو؛

درگیری اراذل و اوباش منجر به قتل یکی از آن‌ها شد

در درگیری اراذل و اوباش مواد مخدر در خانه ی یکی از این افراد واقع در خیابان نیرو، محمد. ا پس از شلیک ۲ گلوله به سرش کشته شد.

حمله اراذل و اوباش به مداح اهلبیت محمود کریمی

به دنبال حمله اراذل و اوباش به مداح معروف تهرانی سایت صهیونیستی بالاترین با وارونه جلوه دادن این ماجرا اقدام به تخریب چهره وی کرد.

آخرین اخبار