لزوم برخورد جدی با ضاربان طلبه اصفهانی / ضاربان اعضای باند اراذل و اوباش هستند

چهار نفر ضاربی که طلبه آمر به معروف اصفهانی را مجروح کردند، تنها دقایقی پس از مجروح کردن این روحانی سه نفر دیگر از جمله برادر این طلبه را نیز با قمه مجروح کردند.

حمله اراذل و اوباش به مداح اهلبیت محمود کریمی

به دنبال حمله اراذل و اوباش به مداح معروف تهرانی سایت صهیونیستی بالاترین با وارونه جلوه دادن این ماجرا اقدام به تخریب چهره وی کرد.

آخرین اخبار