ریابکوف: اراده کافی برای رسیدن به توافق هسته‌ای وجود دارد

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: اطمینان دارد که همه شرکت‌کنندگان در مذاکرات هسته‌ای، اراده کافی برای رسیدن به توافق هسته‌ای را دارا هستند.

آخرین اخبار