جزئیاتی د رابطه با سهام عدالت؛

زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد/محدودیت زمانی برای ارائه شماره حساب وجود ندارد

تاکنون 35 میلیون نفر از مجموع حدود 47 میلیون سهامدار در قید حیات سهام عدالت حداقل یک بار به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده و از خدمات آن استفاده کرده اند که آمار و ارقام حاکی از مشارکت 86 درصدی روستاییان و عشایر در طرح سامانه سهام عدالت دارد.

آخرین اخبار