سردبیر مجله خیمه مطرح کرد

ارائه راهکار برای رفع مسئله حجاب در چهارچوب گفتمان انقلاب

سردبیر مجله خیمه گفت: اگر در مسئله حجاب مشکل داریم و آن را اسباب تأسف گفتمان انقلاب می‌دانیم، باید به تدبیر علیه این مدیریت سوء بپردازیم و متأسفانه نبود مدیریت سبب بروز این ضعف شده است.

آخرین اخبار