رئیس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اصفهان:

کانون فرهنگی هنری مساجد در روستاهای استان اصفهان فعالیت می‌کنند

رئیس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۵۰۰ کانون روستایی وجود دارد و به صورت میانگین سالیانه ۳ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به این کانون‌ها می‌شود.

آخرین اخبار