مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان عنوان کرد

ارائه آموزش‌های مهارتی برای ترویج طب ایرانی در اصفهان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: آموزش فنی و حرفه‌ای استان درصدد ارائه آموزش‌های مهارتی برای ترویج طب ایرانی است و راه‌اندازی آموزشگاه‌های آزاد در این حوزه در راستای تحقق این موضوع صورت می‌گیرد.

آخرین اخبار