روابط عمومي شهرداري اصفهان در اطلاعيه اي خواستار شد:

لزوم پرهيز از انتشار اخبار كذب و جلوگيري از تشويش اذهان عمومي توسط رسانه ها

به گزارش اصفهان شرق؛ در اين اطلاعيه تاكيد شده است:پيرو انتشار برخي اخبار در سايت هاي خبري و خبرگزاري ها به اطلاع مي رساند هيچ مديري از شهرداري اصفهان دستگير نشده است. متاسفانه شايعه پردازي برخي رسانه ها در اين زمينه مصداق عيني تشويش اذهان عمومي است كه زمينه ساز سوء استفاده برخي از بنگاه […]

آخرین اخبار