در استقبال از بهار

بهاری که بوی همدلی ادیان توحیدی می دهد

روزهای آخر سال است و همه هموطنان ایرانی در سراسر این مرز و بوم جدای از قوم و دین و مذهب برای استقبال از بهار طبیعت آماده می شوند.

بررسی کیفیت حجاب در ادیان مختلف؛

یورش دیو سرمایه‌داری غرب به دژ مستحکم حجاب در ادیان مختلف

میل به مستور بودن و در پرده بودن زن امری فطری است و از همین باب در ادیان توحیدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از انجا که هدف ادیان عالم پرورش روح آدمی است لذا با افسار گسیختگی شهوات مخالف بوده و بر این اساس حجاب در ادیان مختلف امری تثبیت شده است.

رئیس دبیرخانه همایش بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان:

بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی ادیان توحیدی ارسال شده است

رئیس دبیرخانه همایش بین المللی ادیان توحیدی ‌گفت: بیش از ۲۰۹ چیکده مقاله و ۱۵۱ اصل مقاله برای همایش ارسال شده ‌که از این تعداد ۸۶ مقاله پذیرش شده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی:

امام خمینی(ره) شخصیتی تاریخ‌ساز بود

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی گفت: امام خمینی(ره) یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه شخصیتی تاریخ‌ساز است که ما می‌توانیم با تبیین تازه‌تری از افکار وی خودمان را پیدا کنیم.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات